ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เป็นชุดคำสั่งที่บอกวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริง ภายในวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟ ต์แวร์ ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์คือข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งต้องการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ และถ้าขาดไปตัวใดตัวหนึ่งก็จะใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้

ที่ระดับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำสุด โค้ดปฏิบัติการประกอบด้วยคำสั่งภาษาเครื่องที่โปรเซสเซอร์แต่ละตัวสนับสนุน โดยปกติหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ภาษาเครื่องประกอบด้วยกลุ่มของค่าไบนารี (เลขฐานสอง) ที่แสดงคำสั่งจากโปรเซสเซอร์ที่เปลี่ยนสถานะของคอมพิวเตอร์จากสถานะก่อนหน้า เช่น คำสั่งภาษาเครื่องสามารถเปลี่ยนค่าที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่เก็บข้อมูลเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ได้

ที่ผู้ใช้มองไม่เห็นโดยตรง หรือคำสั่งอาจเป็นการเรียกอินพุตหรือเอาต์พุตที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มองเห็นได้ เช่น การแสดงข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โปรเซสเซอร์ดำเนินการตามคำแนะนำ ตามลำดับที่ระบุ เว้นแต่จะได้รับแจ้งให้ “ข้าม” ไปยังคำสั่งอื่นหรือระบบปฏิบัติการถูกขัดจังหวะ สมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ เป็นโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยดำเนินการหรือโปรเซสเซอร์หลายตัว ทำการคำนวณและประมวลผลเป็นประจำ ซึ่งช่วยให้โปรเซสเซอร์สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกันมากขึ้นกว่าเดิม เน็ตทรูไม่ลดสปีด2วัน

การแบ่งเชิงเทคนิค อาจแบ่ง ซอฟต์แวร์ เป็น 3 ประเภทหลักคือ

ซอฟต์แวร์ ระบบ (System/Infrastructure software)

ใช้เพื่อทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่างๆ

โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์ แวร์ประยุกต์ (Application software)

ให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานทั่วไปได้ เช่น โปรแกรม Office, ฐานข้อมูล, เกมคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ แอพพลิเคชั่นจะมี GUI

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities)

มีเครื่องมือที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันอื่นๆ เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ คอมไพเลอร์ ล่าม ดีบักเกอร์

การแบ่งตามรูปแบบการส่งมอบ ซอฟต์แวร์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

ซอฟต์ แวร์สำเร็จรูป (Package software)

ซอฟต์แวร์ ที่ขาย ให้เช่า หรือดำเนินการ ค่าบริการเป็นรายการหรือใบอนุญาต

ซอฟต์ แวร์ที่พัฒนาเงินเดือน (Outsources software development)

ที่พัฒนาบัญชีเงินเดือน (Outsource Software Development) คือการออกแบบและพัฒนาซอฟต์ แวร์สำหรับแอพพลิเคชั่นเฉพาะสำหรับงานประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์ แวร์นี้เป็นของผู้ว่าจ้างให้พัฒนาซอฟต์ แวร์ดังกล่าว

การแบ่งตามประเภทของการนำไปใช้งานหลัก ซอฟต์แวร์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

ซอฟต์ แวร์ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป (Enterprise software)

เป็น ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับงานแก้ปัญหา/จัดการทรัพยากรบุคคล/องค์กร เช่น ซอฟต์ แวร์บัญชี ซอฟต์ แวร์สำหรับเตรียมเอกสาร ฯลฯ

ซอฟต์ แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile applications software)

เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ: (1) ซอฟต์ แวร์เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (แอปพลิเคชันทางธุรกิจ) เช่น ธนาคารบนมือถือ การชำระเงินผ่านมือถือ GPS บนมือถือ แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ (2) ซอฟต์ แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและความบันเทิง (แอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิง) ซึ่งรวมถึงเกมบนโทรศัพท์มือถือ

ซอฟต์ แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded System Software)

เป็นซอฟต์ แวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ระบบ GPRS ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

ความหมายและความสำคัญของ ซอฟต์แวร์

ส่วนประกอบสำคัญที่มีความสำคัญในระบบคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ เราต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มเปิดใช้งานโปรแกรม ตัวอย่างเช่นในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้บ่อยๆ ระบบ โปรแกรมที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Windows เพื่อนำไปสู่การใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่พบในระบบเอง โดยจะจัดเก็บและโหลดลงในหน่วยความจำของเครื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์เปิดระบบด้วยซอฟต์ แวร์ที่ตอบสนองได้ทันที ลองนึกภาพเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้ง Windows หลายคนจะเข้าใจว่าซอฟต์ แวร์ระบบคือระบบวินโดวส์ ซอฟต์แวร์